สำนัำกงานขนส่งสุพรรณบุรี 2555

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีปิด การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 "เวียงพิงค์เกมส์"
วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2556 เวลา 17.00 - 20.00 น.
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

พบกัน ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 32 "ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 10 - 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี