http://www.4shared.com/account/home.jsp#dir=wYCL3wvS

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 257 หมู่ที่ 1 ถ.บางบัวทอง - สุพรรณบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ :: 0-3541-2463 โทรสาร : : 0-3541-2463 Email : suphanburi@dlt.go.th
::: Call Center 1584
::: เว็บไซต์แสดงผลได้ดีกับ Internet Explorer เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป ที่มีความละเอียด 1024 x 768 พิกเซล


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
21 Oct.. 2014


การจัดระเบียบรถสาธารณะ
จังหวัดสุพรรณบุรี

 
E-Learning
สถานีวิทยุกระจายเสียง
จัหวัดสุพรรณบุรี F.M.105.00 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอบขับรถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ : 0 3541 2463 รายละเอียด>>>http://apps.dlt.go.th/school_driving
จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 (09.30 น.)
ประเภทรถ
อักษร ทะเบียน
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กต 7922
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข 4746
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บว 5426
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต
จดทะเบียนใหม่ (ป้ายแดง) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2557
ประเภทรถ
    จำนวนรถ
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
197
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
1
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
173
ร.ย.12 รถจักรยานยนต์
1,158
ร.ย.13 รถแทรกเตอร์
61
ร.ย.14 รถบดถนน
-
ร.ย.16 รถพ่วง
-
รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ
-
ปรับปรุง 01/10/57
เรื่อง การจัดระเบียบรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน>>> รายละเอียด
25/08/57
18/03/57
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจำรถ>>>
17/03/57
สอบราคาจ้างผลิตเสื้อยืดและหมวกแก็ป>>>
17/03/57
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องอบรมและทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตฯ>>>
03/57
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตเสื้อยืดแะหมวกแก็ป โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
ประจำปีงบประมาณ 2557 จังหวัดสุพรรณบุรี >>>
03/57
ฉบับที่ 18/57 เรื่องเตือนเจ้าของรถที่นิยมตกแต่งป้ายทะเบียนฯ>>>
4/08/57
ฉบับที่ 17/57 เรื่อง ขนส่งสุพรรณบุรี จัดระเบียบระจักรยานยนต์และรถตู้โดยสาร
                     รับจ้าง>>>
26/07/57
ฉบับที่ 16/57 เรื่อง ขนส่งสุพรรณ ขานรับนโยบาย คสช.จัดระเบียบรถสาธารณะ>>>
30/06/57
ฉบับที่ 15/57 เรื่องออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปี
                     ณ ห้างโรบินสันสุพรรณบุรี >>>
06/06/57

ฉบับที่ 14/57 เรื่องมอบอำนาจให้สถานศึกษาของรัฐดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี
                     ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
                      ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป>>> รายละเอียด

27/05/57
ฉบับที่ 13/57 เรื่องเข้มรถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียนต้องปลอดภัยและถูกกฎหมาย>>>
12/05/57
ฉบับที่ 12/57 เรื่อง แจ้งผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัย และ
                     ความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร>>>
29/04/57
ฉบับที่ 11/57 เรื่อง กปถ.เปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ>>>
17/04/57
ฉบับที่ 10/57 เรื่อง เตือนภัยจากการบรรทุกคนโดยสารที่กระบะท้าย>>>
09/04/57
ฉบับที่ 09/57 เรื่องกรมการขนส่งทางบกตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน
                     ประจำจังหวัดผ่านสายด่วน โทร.1584 ตลอด 4 ชั่วโมง>>>
09/04/57
ฉบับที่ 08/57 เรื่อง ขนส่งร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่จัดกิจกรรม
                      "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน"  ดำเนินการตรวจเช็คสภาพรถรถเบื้องต้น
                       ก่อนออดเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น >>>
08/04/57
ฉบับที่ 07/57 เรื่อง ขนส่งแจ้งเตือน ผู้ขับรถให้เพิ่มความระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยง
                    ในการสัญจรผ่านจุดเสี่ยงบนทาลาดชันในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
04/04/57
ฉบับที่ 06/57 เรื่อง แจ้งเตือนผู้ขับรถให้ไช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการสัญจร
                      ผ่านจุดเสี่ยงบนเส้นทาง ในเขตจังหวัดสุพรรณ บุรี>>>
21/03/57
ฉบับที่ 05/57 เรื่อง เตือนผู้ประกอบการขนส่งที่บรรทุกสิ่งของตกหล่น>>>
17/03/57

ฉบับที่ 04/57 เรื่อง กรมการขนส่งทางบกจัดหนัก ตรอ.ขายใบรับรองการตรวจสภาพรถ>>>

14/03/57
ฉบับที่ 03/57 เรื่อง ขนส่งสุพรรณ กวดขันรถตู้>>>
13/03/57
ฉบับที่ 02/57 เรื่อง กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรม "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน
                    ดำเนินการตรวจสภาพรถเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
                    โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น>>>
04/03/57
ฉบับที่ 01/57 เรื่อง การดำเนินการเก่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถ>>>
06/02/57
02/10/57
07/10/57
     
     
1.ข้อควรรู้ในการขับรถเกียร์ออโต้ให้ถูกต้องและปลอดภัย>>>  
2.การขับรถตอนกลางคืนเสี่ยงพอกับเมาแล้วขับ>>>  
3.ทำไมล้อจึงวิ่งสั่น>>>  
4.วิธีทำงาน อย่างมีความสุข >>>
5.สารคดี 1 นาที เพื่อความปลอดภัย >>>
 
 
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับตั้งแต่ 1/10/54 - วันนี้
Free Web Counter
Free Counter


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง
เว็บบอร์ดสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บบอร์ดสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้